Radson Delta Laserline Ventil

Informacje
Grzejniki Delta Laserline Ventil produkowane są w tych samych wielkościach i typach oraz posiadają te same cechy co grzejniki Delta Laserline. Podstawowa różnica polega na tym, że dodatkowo są fabrycznie wyposażone we wkładkę zaworową z nastawą wstępną. Podłączenie grzejnika do instalacji wykonuje się od dołu za pośrednictwem dwóch króćców przyłączeniowych o średnicy wewnętrznej G ½” w rozstawie 50 mm
(nie dotyczy grzejników podłączanych do skrajnych elementów).

W wykonaniu standardowym po przeciwległej stronie do wkładki zaworowej znajduje się przyspawana pokrywa z gwintem wewnętrznym G ½” do wygodnego montażu odpowietrznika G ½” a poniżej taka sama pokrywa także z gwintem wewnętrznym G ½” do montażu korka zaślepiającego.

Do pobrania